Tijdens de krokusvakantie gaan er geen kampjes door te Ranst.